5.5.2019 – TC Padrtě

Společně s kolegy z Bavorské Rudy (Bayerisch Eisenstein) jsme byli přizvaní k rozsáhlému cvičení v bývalém vojenském prostoru Brdy. Cvičení pořádal HZS Plzeňského kraje – ÚO Rokycany. Účastnilo se ho několik desítek jednotek z Německa – okres Cham a z naší strany jednotky od Karlovarského kraje, přes Plzeňský až po hl. m. Praha. Od vysokokapacitních čerpadel Somati, hadicových vozů, přes velkokapacitní cisterny, „klasické“ CAS, až po vrtulník W3A Sokol s „bambi vakem“ nebo „vodní dělo“ s kontejnerovou AS a přečerpávacími nádržemi.  Bylo prověřeno spojení a možnost domluvy mezi jednotkami CZ a DE, funkčnost dálkové dopravy vody hadicemi a kyvadlové dopravy pomocí CAS, tvorba přečerpávacích stanovišť, nebo koordinace hasebních prací s vrtulníkem. Naším úkolem bylo zajistit část dopravního vedení s přečerpáváním vody z CAS a také dvou útočních proudů pro hasební práce. Věříme, že toto cvičení bylo jedním z kroků ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi Plzeňským krajem a okrskem Regen a možností ke zlepšení spolupráce příhraničních jednotek a možnosti zásahu na opačných stranách hranice.

Napsat komentář