HISTORIE A SOUČASNOST J/SDH

původní článek 2017:

Podle německé knihy o historii Bavorska a Železnorudska se vznik prvního Sboru dobrovolných hasičů na Železnorudsku datuje k 6.9.1871.

O historii a fungování tohoto sboru toho příliš nevíme. Jelikož se nacházíme na hranicích s Německem, je velmi pravděpodobné, že se veškeré materiály ztratily během, nebo po 2. světové válce.

První střípky informací tak máme až od roku 1946.
Od těchto let byly nalezeny zápisy z členských schůzí.

Z těchto dat ale vyplývá, že by náš sbor nedávno oslavil 145 let vzniku Sboru dobrovolných hasičů na Železnorudsku a 70 let Česko-Slovenského Sboru dobrovolných hasičů.

Roku 1976 byla postavena nová hasičárna při hlavní silnici do Německa – na fotce místo výstavby. Původní u železničního přejezdu na Klatovské ulici byla opuštěna.

(požár zeleniny v Železné Rudě 23.12.1969 - Při tomto zásahu zde poprvé od konce 2. sv. války zasahovali i hasiči z Německa)

Celkově má náš Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Železná Ruda na 30 aktivních členů. Dalších 15 je přispívajících.

Samostatné výjezdové družstvo, čili Jednotka SDH (JSDH) má 12 členů.

Vyjíždíme ke všem typům událostí – požáry, dopravní nehody, úniky látek, technické pomoci, živelní pohromy a mnohé další…

Poplach je nám vyhlašován z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (KOPIS HZS Pk) – od roku 2000 pomocí Pagerů a sirény. Později se přešlo na Pagery a SMS + příchozí hovor pomocí systému AMDS a bylo upuštěno od klasické rotační sirény.

Výjezd naší jednotky má být uskutečněn nejpozději do 5-ti minut od vyhlášení poplachu – tak nám to ukládá zákon, neboť od roku 1996 jsme zařazeni jako JPO II/1. To znamená, že jako Jednotka Požární Ochrany II zajišťujeme výjezd jednoho družstva 1+3 a následujeme ihned po profesionálních hasičích.

Požár stodoly na Špičáku (23.3.1981)  

Nejbližší jednotka HZS je od nás vzdálena 32 km v Sušici a druhým směrem je to 42 km v Klatovech. Poslední roky zasahujeme u cca 120 událostí za rok, což je v průměru 1x za 3 dny.

Nejbližší JSDH se nachází na Hojsově Stráži (15 km), další v Hartmanicích (23 km) a v Nýrsku (22 km).

Na mapě je přibližně znázorněn náš "rajón" kde zasahujeme.. Na žádost operčního střediska ale vyjíždímě i mimo něj. Jedná se o cca 15-20km každým směrem.

Velmi často u zásahů spolupracujeme s místní Horskou Službou, která zde dlouhá léta nahrazovala ZZS, jenž měla nejbližší stanoviště v Nýrsku, či Sušici. Výjezdové stanoviště ZZS bylo na Železné Rudě postaveno a otevřeno na podzim roku 2014, vedle naší zbrojnice. Od té doby zde slouží non-stop posádka RZP.

Obnova naší zásahové techniky a technických prostředků probíhá neustále. Jen v posledních letech se přidalo na intenzitě, hlavně ze strany města, které investuje do naší jednotky a sboru nemalé finanční prostředky. (Už jen ta nová zbrojnice je třeba…)

Krom výjezdové činnosti také pořádáme Hasičské bály, Dětské dny, stavíme májku, nebo pomáháme při různých městských akcích. Účastníme se také okrskových soutěží v požárním útoku, ale bereme to podle starého pravidla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“…

V uplynulých letech došlo postupně k vyřazování starých vozidel a jejich nahrazování – naleznete je v sekci „Technika

Obměna začala hlavně po roce 2000, kdy bylo prodáno ARO 4×4, které bylo již v nevyhovujícím technickém stavu.

Stejně tak, jako AVIA A30, která byla v našich službách nepotřebná a zastaralá.

Tyto vozy nahradila Škoda Felicia s přívěsnou károu.

Za cisternu ZIL 131, která je zapůjčena v hasičském muzeu ve Stachách, přišla v létě 2002 repasovaná TATRA 815 VVN 6×6 s novou nástavbou a čerpadlem z LIAZky – CASK24.

TATRA 623 – RZA nahradil v listopadu 2004 nový RZA NISSAN Pick-up Double cab 4×4.

Tatra byla prodána, majitel ji kompletně repasoval a vyrobil z ní zajímavé civilní vozidlo.

RZA Nissan Pick-up Double cab 4×4 (2004 – 2016)

Poté došlo k výměně další z našich CAS. Tatra 138 CAS32, která k našemu sboru přišla v 80. letech ze stanice v Horažďovicích, byla odprodána do soukromého muzea.

Nahradila ji CAS20 Tatra Terrno 4×4 v prosinci 2007.

Od HZS Pk nám byla převedena Lada Niva, která byla později vyměněna za novější model. Původně sloužila u chemické laboratoře v Třemošné.

Když zde bylo založeno družstvo mladých hasičů (2007 – 2016), byl zakoupen vůz VW Transporter T4 4×4 od místní Horské Služby.

Ten sloužil jako dopravní automobil, jak na soutěže, tak i k mimořádným událostem. Později byl převeden k JSDH Hojsova Stráž a nahrazen Citroenem Jumper 4×4. Nyní (2017) jsme místo něj obdrželi VW Transporter kombi T6 4×4.

Nejnověji bylo nahrazeno RZA Nissan Pick-up Double cab 4×4 (z roku 2004), který havaroval při jízdě k zásahu v listopadu 2016.

Nahrazen byl RZA Ford Ranger Limited 4×4 (2017)

7.12.2017 jsme se rozloučili s IFA AZ30. Automobilový žebřík byl nahrazen novějším na podvozku Mercedes – Benz stanicí HZS.

Aktualizace: 2022

Významnou událostí v historii jednotky bude datum 1.1.2018, neboť byla v Železné Rudě zřízena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Význam to bude mít hlavně na počet událostí ke kterým jsme doposud vyjížděli – tedy nám to výrazně ulehčí v množství více než 100 zásahů za rok. K větším událostem všeho typu budeme samozřejmě vyjíždět nadále, stejně jako posilová jednotka HZS nebo v případě jejího vytížení a souběhu více událostí.

No a v roce 2020 se stalo to, na co jsme čekali už desítky let. Došlo k dokončení rekonstrukce a výstavby naší zbrojnice, společně s výstavbou požární stanice. Celá investice byla podpořena dotací z programu IROP, dotací od HZS ČR a dotací z Plzeňského kraje. Výstavba a rekonstrukce vyšli přibližně na 55 milionů Kč, z čehož město Železná Ruda investovalo ze svého přibližně 15 milionů Kč. Děkujeme nejen za sebe, ale také za všechny občany, kterým tak dokážeme poskytnout pomoc rychleji a kvalitněji, díky pořádnému a modernímu zázemí.

Tolik ve stručnosti o naší historii a současnosti…

Filip Brož 9/2022