Kolegové z IT a DE

Kolegové z Itálie – Aldeno

V roce 1991 uzavřelo naše město partnerství se severoitalským městem Aldeno v provincii Trentino, poblíž hlavního města oblasti – Trenta. Celá provincie leží na jižním úpatí Alp.

Naše základní škodla Karla Klostermanna začala jezdit za školáky do Aldena na vzájemné výměnné a poznávací pobyty.  My jsme se skamarádili s místními Vigili del Fuoco di volontari (dobrovolní hasiči).

Vzájemné návštěvy nejsou tak časté jako se sousedy z Bavorksé Rudy, neboť je to přece jen kus cesty, ale Aldenští hasiči k nám vítají téměř každý rok. Buď na Májku, nebo městské Železnorudské slavnosti.

Ve výzbroji Aldenských hasičů není žádná velká CAS, ale menší a rychlejší vozy. Vzheldem k úzkým uličkám a klikatým silnicím vedoucí do horských výšin je to logické a praktické. Cisterny a další speciální techniku mají profesionální hasiči v několik km vzdáleném, více než stotisícovém městě Trento.

 

Kolegové z Německa – Bayerisch Eisenstein

Přeshraniční spolupráce s hasiči z Bavorské Rudy začala také krátce po revoluci. Tradičně jezdí němečtí kolegové na naše výročky, plesy, slavnosti či soutěže. Stejně tak je tomu i opačně.

Příležitostně pořádáme společná cvičení a výcviky.

Ač jsou hasiči z Bavorské Rudy přímo „za humny“ (5 km), potkáváme se jen u závažných událostí s přesahem přes státní hranice. V minulosti např. požár objektu v těsné blízkosti společného přeshraničního vlakového nádraží, nebo únik ropných produktů do potoka, jenž odtéká do Německa.

 

Filip Brož 8/2020