18.3.2019 – slavnostní zahájení stavby nové hasičárny

V pondělí 18.3.2019 proběhlo slavnostní zahájení stavby nové hasičárny!
Uplynulo 43 let od doby, kdy byla postavena naše stávající hasičárna o třech garážových stáních. V tehdejší době to bylo dostačující, ale samozřejmě nebyla stavěna a koncipována pro takovou zátěž, množství techniky a osob, jak je využívána nyní, natož pro stálou službu HZS. V předminulém roce jsme jako dobrovolná jednotka zasahovali u více než 120 událostí, v roce minulém to u stanice HZS, jenž sídlí ve stejném objektu, bylo už více než 150 událostí.
Mnoho drobných úprav pro zlepšení zázemí jsme prováděli svépomocí již dříve, ale bez významné finanční dotace a radikální přestavby už nebylo možné dalších úprav. Po dokončení stavby budeme mít k dispozici celkem 6 garážových stání, moderní zázemí pro stálou službu a pro servis techniky a vybavení pro řešení mimořádných událostí. Dotace se začala řešit již před dvěma roky, ale vše potřebné se díky velmi přísným kontrolám podařilo zadministrovat a vysoutěžit až koncem minulého roku a kvůli klimatickým podmínkám se s reálnou stavbou začíná až nyní.
Finanční prostředky uznatelných nákladů projektu ve výši 90% poskytla EU a ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy prioritní osy 1. (Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony), specifického cíle 1.3 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof).
Celkové způsobilé náklady projektu jsou 36,62 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Železná Ruda činí 32,96 milionů Kč, což je 90% celkových způsobilých nákladů projektu. Zbylých 10%, tedy 3,66 milionu Kč bude doplácet naše město. Neuznatelné náklady projektu z pohledu dotace IROP jsou ve výši 17,14 milionu Kč a i na ně město Železná Ruda získalo finanční dotační podporu z Ministerstva vnitra ČR a rovněž Plzeňské kraje ve výši 7 milionů Kč. Celková výše investice celého projektu nového moderního zázemí pro hasiče v Železné Rudě tak je 53,76 mil. Kč

Důležitou informací je, že tato významná investice do objektu hasičárny není pouze pro nás, abychom si měli kde hrát. Je to důležité zázemí pro zajištění akceschopnosti naší jednotky a jednotky HZS, pro zrychlení a zkvalitnění poskytování pomoci všem obyvatelům a návštěvníkům Železnorudska. Od Alžbětína, po Zelenou Lhotu, Prášily, nebo Čachrov. Dojde tím k urychlení výjezdů, zkrácení dojezdových časů a tedy rychlejšímu poskytování pomoci. Moderní zázemí také využijeme v budoucnu pro výchovu našich nástupců v podobě mladých hasičů, neboť se dlouhodobě potýkáme s velkým nedostatkem členů výjezdové jednotky.

Slavnostního zahájení se zúčastnil ředitel HZS Plzeňského kraje brig. generál Ing. František Pavlas, ředitel územního odboru Klatovyy HZS Pk plk. Ing. Aleš Bucifal, starosta města Ing. Filip Smola, místostarosta města Ing. Petr Najman, velitel JSDH ŽR a HZS PS ŽR ppor. Patrik Soukup a za zhotovitele stavby firmy Prima Strakonice Ing. Stanislav Bočánek, kteří základní kámen nové stanice poklepali stylově hasičskými sekyrkami.
foto V.Chabr a Filip Brož

Napsat komentář