Statistika 2018

1.1.2018 vznikla v Železné Rudě stanice HZS Plzeňského kraje. Díky tomu došlo k rapidnímu poklesu výjezdů naší jednotky jako takové. Nicméně členové naší jednotky vyjížděli jako součást posádky stanice HZS k dalším několika desítkám událostí, které nespadají do statistik zásahů jednotky. Naše výjezdy se tak zredukovaly pouze na větší či závažnější události.

Jedntlivé události za rok 2018