Dětský den 2023

Opět jsme pomohli uspořádat Dětský den. Ten proběhl v neděli 4.6.2023 ve sportovním areálu a na fotbalovém hřišti. Děti tu mohli celé odpoledne využít velký nafukovací skákací hrad s prolézačkami a se skluzavkou, bungee trampolíny, vyjížďky v kočáře s koňským spřežením, mohli si opéct buřt, dostali občerstvení v podobě limonády, nanuků či napečených sladkostí, a hlavně si mohli všichni zasoutěžit v několika disciplínách o věcné ceny. A to vše zcela zdarma! Za drobný peníz a příspěvek pak bylo možné nechat si pomalovat obličej, nebo si v tvořivé dílně Centra volného času vyrobit nějaký výtvor, ozdobu, dáreček apod. Obdivovat také mohli početnou hasičskou techniku a vybavení, sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby, terénní čtyřkolku a vůz Horské služby, nebo Městské policie

Poděkovat bych chtěl sponzorům, kteří nás zásobovali jak finančně pro nákup hraček, věcných cen, dobrot a zajištění atrakcí (město Železná Ruda, SDH Železná Ruda), tak materiálně formou dobrot (Café Charlotte, Pohádková cukrárna, Kafe bar ve Dvojkách, Spolek rodičů, dětí a přátel školy při Z.Š., Klubovna u hřiště) nebo svou účastí (Železnorudská sekera z.s., Myslivecký spolek Ž.R.,).

Velké poděkování za spolupořádání a zorganizování Dětského dne patří i Monice Brožové, manželům Jarošovým a všem, kteří pomohli se soutěžemi a aby se pro děti podařilo uspořádat zábavné odpoledne.

Filip Brož