8.6.2021 – DN pracovního stroje – vyproštění

Původně jsme vyjížděli k požáru automobilu se zaklíněnou osobou po dopravní nehodě u nádraží v Alžbětíně. Při našem příjezdu na místo naštěstí pracovní zametací stroj, který spadl do rokle, nehořel, ale řidiče pod sebou zcela zavalil.

Řidič byl při vědomí, ale strojem byl přimáčknutý do země a mohl ztěžka dýchat. Stroj se nacházel v nestabilní poloze na boku, asi 6m pod úrovní silnice v potůčku, zachycený kabinou o strom, který zabrzdil jeho další pád. Téměř nulový prostor pro manipulaci a přístup k řidiči, náročný podmáčený terén a váha stroje komplikovali jakýkoliv pokus o vyproštění. Byl povolán automobilový jeřáb a technický kontejner z HZS Klatovy, mezitím jsme použili jak vysokotlaké zvedací vaky, tak vyprošťovací zařízení a další technické prostředky pro uvolnění tlaku na řidiče a nadlehčení stroje alespoň o několik centimetrů. Na místě kromě Zdravotnické záchranné služby Železná Ruda také přistála Letecká záchranná služba z Líní. Po příjezdu jeřábu byl stroj dostatečně nadzvednut a řidič mohl být vyproštěn a předán do péče lékařů a poté letecky transportován do nemocnice.

Další naše společná činnost znamenala úklid následků nehody a vyproštění havarovaného stroje z rokle.