21.6.2021 – Výcvik plnění Bambi vaku

Bambi vak je speciální vak zavěšený pod vrtulníkem, který se plní vodou a je s ním následně prováděno hašení převážně lesních požárů většího rozsahu, na nedostupných místech, nebo ve výjimečných případech i větších budov.

Výcvik proběhl u Keplí, kde jsme nerušili žádné ptactvo ani chráněné zvířectvo. Na místo přiletěl vrtulník BELL letky Policie ČR z Prahy, který je u těchto událostí nejvíce využívaný. Schopnost hasit z Bambi vaku mají i oblíbené vrtulníky W3A Sokol Armády ČR (pro nás z Líní). Objem vaku na hašení je běžně 800 – 1000 l vody, případně vody se smáčedlem, pro zvýšení hasebního účinku. Pro plnění se používají speciální proudnice a každé ze dvou vedení obsluhují dva hasiči. Práce pod vrtulníkem je poměrně náročná, neboť vítr z vrtulníku je velmi silný člověka dokáže snadno shodit na zem. Samotné plnění je poměrně rychlé, trvá 10-15 vteřin.