6.12.2022 – DN automobilu Špičák – H.S.

K dopravní nehodě automobilu s uvězněnými osobami jsme vyjeli s RZA Ford Ranger společně s jednotkou HZS PS Žel. Ruda.

Při příjezdu na místo se osoby nacházely mimo vozidlo v péči ZZS a jelikož naše síly a prostředky nebyly zapotřebí, vrátili jsme na hasičárnu.