Statistika 2019

V roce 2019 jsme vyjeli stejně jako v roce předchozím shodně ke 42 událostem. K dalším více než třem desítkám vyjeli naši členové v rámci příslužeb nebo stáží se stanicí HZS PS Železná Ruda. V grafu jsou zakresleny ještě další činnosti, které jsme vykonávali např. pro město (ochlazování ulic, čištění komunikací, asistence při akcích, ukázky apod.

 

Jednotlivé typy událostí za rok 2019