Výcvik záchrany osob z vody a zamrzlé vodní hladiny

Prvním společným praktickým výcvikem byla obsluha nového AZ30 Mercedes a kondiční jízdy. To ale není tak zajímavé, takže přinášíme info o tom dalším, který společně s příslušníky PS HZS ŽR absolvovali i členové JSDH. Ač bylo ne příliš příjemných -5°C, ve vodě bylo poměrně dobře. Využili jsme zde nové „suché“ obleky pro zásahy ve vodě. Díky dlouhodobým mrazům bylo celkem problematické vytvořit v ledu otvor pro výcvik, neboť tloušťka ledu byla přes 30cm. Ale po chvíli snažení se povedlo a tak proběhlo praktické vyzkoušení několika postupů záchrany osob propadlých do vody pomocí různých pomůcek a postupů.

K tomuto výcviku bychom chtěli poznamenat několik praktických rad, pokud vás napadne jít si na nějakou zamrzlou vodní hladinu zabruslit, nebo si přes ní jen zkracovat cestu. Aktuální to bude právě s příchodem jara a vyšších teplot.

  • Nechoďte sami, ale vždy minimálně ve dvou, a vždy s rozumným odstupem. Pokud se pod jedním proboří led, druhý mu může poskytnout základní pomoc (hodit tonoucímu nějaký předmět, aby se s ním dotyčný držel nad hladinou, nebo předmět, kterým jej vytáhne – hůlku, bundu,…) ale hlavně musí zavolat pomoc. Není vyloučené, že se při záchraně může propadnout i zachránce.
  • Důležité je zachovat klid, ale postupovat rychle, neboť po dvou minutách pobytu v takto studené vodě již dochází ke ztrátě citlivosti v prstech a končetinách, takže se stěžuje možnost spolupráce samotným zachraňovaným.
  • V případě poskytování pomoci se při přiblížení k zachraňovanému pohybujte v leže, rozprostřete tak svou váhu na větší plochu a nedochází k bodovému zatížení ledu, tudíž zmenšíte pravděpodobnost proboření.
  • Pohybujte se ze směru, kterým jste přišli – tam vás led ještě před probořením unesl.
  • V místech přítoků a odtoků vody z nádrží / rybníků / jezer bývá led vždy tenčí, protože dochází k neustálému proudění teplejších vod.

Napsat komentář